Users' questions

Care este asistenta medicala comunitara?

Care este asistenta medicala comunitara?

Asistenta medicala comunitara, astfel cum este definita la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 cuprinde programe, activitati si servicii medicale, furnizate in sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate.

În vederea asigurării serviciilor de asistenţă medicală comunitară?

în vederea asigurării condiţiilor necesare unei utilizări eficace şi eficiente a resurselor disponibile, respectiv o acoperire mai mare a nevoilor de sănătate ale populaţiei prin serviciile de la baza sistemului de sănătate, între care serviciile de asistenţă medicală comunitară ocupă un loc esenţial,

Care sunt asistentii medicali pentru romi?

Ministerul Sanatatii asigura, in prezent, finantarea pentru 1556 de asistenti medicali comunitari (AMC) si 470 de mediatori sanitari pentru comunitatile de romi (MSR).